Θεότητα: Tiber
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TIBERIS S C: Tiber, crowned with reeds, reclining left, resting left elbow on urn from which water flows and resting right hand on forepart of boat, on left; in left hand, a reed

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TIBERIS S C: Tiber, crowned with reeds, reclining left, resting left elbow on rock, from which water flows and resting right hand on forepart of boat, on left; in left hand, a reed

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TIBERIS S C: Tiber, reclining left, resting right hand on ship and holdng reed
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SACRA SAECVLARIA: Septimius Severus, veiled, togate, standing left, sacrificing out of patera in right hand over altar; in front of him, Caracalla, togate, standing left; behind altar, Concordia, standing front, to left, flute-player, to right, harp-player; in foreground, Tiber, reclining; behind scene, temple

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SACRA SAECVLARIA S C: Septimius Severus, veiled, togate, standing left, sacrificing out of patera in right hand over altar; in front of him, Caracalla, togate, standing left; behind altar, Piestas or Concordia (?), standing front; to left, flute-player; to right, harp-player; in foreground, Tiber, reclining right, leaning on urn; in background, canopy
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Bust of Septimius Severus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SACRA SAECVLARIA S C: Septimius Severus, veiled, togate, standing left, sacrificing out of patera in right hand over altar; in front of him, Caracalla, togate, standing left; behind altar, Piestas or Concordia (?), standing front; to left, flute-player; to right, harp-player; in foreground, Tiber, reclining right, leaning on urn; in background, canopy

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Caracalla, laureate, with aegis, right
Οπισθότυπος
SACRA SAECVLARIA S C: Septimius Severus and Caracalla, both veiled and togate, standing right and left, sacrificing out of patera in right hand over altar; behind and between them, Concordia; to right, lyre-player; to left, flute-p;layer; on left, Tiber reclining right; in background, temple
Χρονολόγηση
A.D. 203 - A.D. 208
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARIA SACRA S C: Left, flute player, right, lyre player, in background flute player; on left, Tiber reclinging right, leaning on urn and holding reed
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος