Gudomlighet: Spes
Visa poster 1 till 20 från 462 resultater

objects: 111
Datum
41 - 50
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 18
Datum
50 - 54
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 6
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes standing left, handing flower to three Roman soldiers

objects: 2
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 4
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
73 - 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
73 - 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
73 - 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Bust of Domitian, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
73 - 74
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
73 - 74
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 4
Datum
73 - 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

objects: 5
Datum
73 - 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

object: 1
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 6
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

objects: 10
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

objects: 6
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 2
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Visa poster 1 till 20 från 462 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod