Gudomlighet: Spes
Visa poster 1 till 20 från 462 resultater

objects: 99
Datum
A.D. 41 - A.D. 50
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 13
Datum
A.D. 50 - A.D. 54
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 5
Datum
A.D. 71
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SPES AVGVSTA S C: Spes standing left, handing flower to three Roman soldiers

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 3
Datum
A.D. 73
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
A.D. 73
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Bust of Domitian, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 3
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

objects: 5
Datum
A.D. 73 - A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

object: 1
Datum
A.D. 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 5
Datum
A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

objects: 8
Datum
A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Frånsida
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

objects: 5
Datum
A.D. 74
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Datum
A.D. 74
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, left
Frånsida
S C: Spes standing left, holding flower
Visa poster 1 till 20 från 462 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod