Θεότητα: Spes
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 462

objects: 91
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 50
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
SPES AVGVSTA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 71
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
SPES AVGVSTA S C: Spes standing left, handing flower to three Roman soldiers

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Χρονολόγηση
A.D. 73
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP PON TR P COS II CENS: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Head of Domitian, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS II: Bust of Domitian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Bust of Domitian, laureate and drape, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 73 - A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIAN COS II: Head of Domitian, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower in right and raising skirt with left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESP AVG COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes, draped, advancing left, holding up flower in right hand and raising up skirt with left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Χρονολόγηση
A.D. 74
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR IMP COS III CENS: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
S C: Spes standing left, holding flower
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 462

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος