Θεότητα: Serapis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 34

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 95 - A.D. 96
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIANVS AVG GERM: Head of Domitian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAES: Serapis and Cerberus seated inside tetrastyle temple

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 212
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 212
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 213
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 213
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS FEL AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 213
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 214
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 217
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 217
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 34

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος