Gudomlighet: Saturn
Visa poster 1 till 9 från 9 resultater
Datum
A.D. 103 - A.D. 111
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Frånsida
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Saturn standing left, holding branch and sceptre
Datum
A.D. 253
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre

objects: 2
Datum
A.D. 254 - A.D. 255
Valör
Antoninianus
Myntverk
Viminacium
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
AETERNITATI AVGG: Saturn, veiled, draped, standing right, holding scythe in right hand

objects: 3
Datum
A.D. 255 - A.D. 256
Valör
Antoninianus
Myntverk
Viminacium
Åtsida
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre in right hand
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
GALLIENVS AVG
Frånsida
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre

objects: 9
Datum
A.D. 267
Valör
Antoninianus
Myntverk
Asia
Åtsida
GALLIENVS AVG
Frånsida
AETERNITAS AVG: Saturn, veiled, draped, standing right, holding sceptre in left hand
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Frånsida
AETERNITAS AVG: Saturn, standing left, holding sceptre in right hand and scythe in left hand

object: 1
Datum
A.D. 276 - A.D. 282
Valör
Aureus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP C M AVR PROBVS P F AVG: Bust of Probus, radiate, cuirassed, right or bust of Probus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding sceptre surmounted by eagle in right hand
Frånsida
TEMP FELICITAS: Saturn or Tempus, standing right, right hand on zodiac chart in which are the four seasons and holding sceptre in left hand; to his right, nude female figure (the new year), holding cornucopiae
Visa poster 1 till 9 från 9 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod