Θεότητα: Saturn
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Saturn standing left, holding branch and sceptre
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
254 - 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, veiled, draped, standing right, holding scythe in right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
255 - 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGG: Saturn, standing right, holding sceptre in right hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre

objects: 10
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Saturn, veiled, draped, standing right, holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Saturn, standing left, holding sceptre in right hand and scythe in left hand
Χρονολόγηση
276 - 282
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR PROBVS P F AVG: Bust of Probus, radiate, cuirassed, right or bust of Probus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding sceptre surmounted by eagle in right hand
Οπισθότυπος
TEMP FELICITAS: Saturn or Tempus, standing right, right hand on zodiac chart in which are the four seasons and holding sceptre in left hand; to his right, nude female figure (the new year), holding cornucopiae
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος