Gudomlighet: Salus
Visa poster 1 till 20 från 716 resultater

objects: 20
Datum
65 - 66
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 52
Datum
65 - 66
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 10
Datum
66 - 67
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 23
Datum
66 - 67
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 10
Datum
67 - 68
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 21
Datum
67 - 68
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
SALVS PVBLIC: Bust of Salus, laureate, draped, right
Frånsida
ROMA VICTRIX: Roma standing left, right foot on globe, holding branch in right hand and vertical spear in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
SALVTIS: Bust of Salus, draped, right; hair knotted above neck
Frånsida
CONCORDIA: Concordia standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left on chair with high back, holding patera in right hand and sceptre in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left on chair with high back, holding patera in right hand and sceptre in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, bare-headed, draped, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

object: 1
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus standing right, leaning on column, feeding snake out of patera

objects: 4
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate and draped, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left

objects: 2
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

objects: 10
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left
Visa poster 1 till 20 från 716 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod