Θεότητα: Salus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 716

objects: 20
Χρονολόγηση
65 - 66
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 52
Χρονολόγηση
65 - 66
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 10
Χρονολόγηση
66 - 67
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 23
Χρονολόγηση
66 - 67
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 10
Χρονολόγηση
67 - 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side

objects: 21
Χρονολόγηση
67 - 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
SALVS: Salus, draped, seated left, on ornamental throne, holding patera in right hand and resting left hand on side
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
SALVS PVBLIC: Bust of Salus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ROMA VICTRIX: Roma standing left, right foot on globe, holding branch in right hand and vertical spear in left

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
SALVTIS: Bust of Salus, draped, right; hair knotted above neck
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left on chair with high back, holding patera in right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left on chair with high back, holding patera in right hand and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, standing right, leaning on column and feeding snake

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus standing right, leaning on column, feeding snake out of patera

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTI S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

objects: 10
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGVSTA S C: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 716

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος