Θεότητα: Romulus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 133

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 71
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
ROMA S C: Roma seated right on the seven hills; wolf and twins to left; Tiber River to right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 71
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
ROMA S C: Roma seated right on the seven hills; wolf and twins to left; Tiber River to right
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR IMP VESPASIANVS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS V: Wolf and twins; boat in exergue

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR IMP VESPASIANVS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VI: Roma, helmeted, in military dress, seated right on two oval shields, feet set together, holding transverse spear in left hand, right hand on lap; to right and left, eagle flying; on ground right, miniature she-wolf and twins

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS V: Wolf and twins; boat in exergue

objects: 36
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS V: Wolf and twins; boat in exergue
Χρονολόγηση
A.D. 77 - A.D. 78
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVG F DOMITIANVS: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS V: Wolf and twins
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, right
Οπισθότυπος
S C: She-wolf and twins right
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, left
Οπισθότυπος
S C: She-wolf and twins right
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right (cuirass barely visible)
Οπισθότυπος
S C: Shield depicting she-wolf and twins lying on crossed spears

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ROMA: Head of Roma, helmeted, right; X behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Roma seated right; she-wolf and twins in front; prows in field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C MEMMI C F QVIRINVS: Head of Romulus, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST MEMMIVS AED C E R I A L I A PREMIVS FECIT: Ceres seated right, holding torch and corn-ears
Χρονολόγηση
A.D. 124 - A.D. 125
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVST: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS // III (in exergue): She-wolf and twins left

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 124 - A.D. 125
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
COS // III (in exergue): She-wolf and twins left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 124 - A.D. 125
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS // III (in exergue): She-wolf and twins right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 192c, RIC II Hadrian 192d
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
ROMVLO CONDITORI: Romulus advancing right, holding spear and trophy

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
ROMVLO CONDITORI: Romulus advancing right, holding spear and trophy
Παραπομπή
RIC II Hadrian 370

objects: 24
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ROMVLO CONDITORI: Romulus advancing right, holding spear and trophy
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in exergue): Wolf and twins, left
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in exergue): Wolf and twins, left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος