Θεότητα: Roma
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1658

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
ROM ET AVG COM ASI: Claudius, standing front, left, being crowned by female figure, right, holding cornucopia; all within distyle temple

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 60 - A.D. 61
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 60 - A.D. 61
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 61 - A.D. 62
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 61 - A.D. 62
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 63
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VIIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 63
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VIIII COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 63 - A.D. 64
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P X COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 63 - A.D. 64
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P X COS IIII P P EX S C: Roma, helmeted, in military dress, standing right, left foot on helmet next to dagger and bow, inscribing shield resting on left knee with right hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 64 - A.D. 65
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 64 - A.D. 65
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left
Χρονολόγηση
A.D. 66 - A.D. 67
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 67 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERO CAESAR AVG P P: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
ROMA: Roma, helmeted and draped, seated left on cuirass, holding Victory in right hand and parazonium in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 62 - A.D. 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAE AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
TR PON P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1658

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος