Θεότητα: Pudicitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Οπισθότυπος
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P ARA PVDIC: Altar set on five steps with Pudicitia standing on curule chair

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PLOTINA AVG IMP TRAIANI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Οπισθότυπος
CAES AVG GERMA DAC COS VI P P ARA PVDIC: Altar set on five steps with Pudicitia standing on curule chair

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 121
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // PVDIC (in field): Pudicitia, veiled, standing facing

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 126 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Pudicitia, veiled, standing left, holding veil and other arm across body
Παραπομπή
RIC II Hadrian 176c, RIC II Hadrian 176d
Χρονολόγηση
A.D. 126 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Pudicitia, veiled, standing right, holding veil and other arm across body
Παραπομπή
RIC II Hadrian 177

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 126 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Pudicitia, veiled, seated left, holding veil and placing hand on lap
Παραπομπή
RIC II Hadrian 178c, RIC II Hadrian 178d

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 126 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III // • (in exergue): Pudicitia, veiled, seated left, holding veil and placing hand on lap
Παραπομπή
RIC II Hadrian 179c, RIC II Hadrian 179d

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Pudicitia, veiled, seated left, drawing out veil
Παραπομπή
RIC II Hadrian 343c
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III // • (in exergue): Pudicitia, veiled, seated left, drawing out veil

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Sabina-Pudicitia standing left, raising hand and resting hand on chest
Παραπομπή
RIC II Hadrian 415
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, seated left, arranging veil

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, standing left, arranging veil
Παραπομπή
RIC II Hadrian 406, RIC II Hadrian 407
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, seated left, arranging veil

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, seated left, arranging veil

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, standing left, raising one hand
Χρονολόγηση
A.D. 124 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III // • (in exergue): Pudicitia veiled, seated left, holding veil and placing hand on lap
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
COS III: Pudicitia, veiled, standing left, drawing out veil

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, draped, standing left, with right hand drawing out fold of robe in front of face and with left gathering up fold of skirt

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, stephane round head, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, draped, standing left, with right hand drawing out fold of robe in front of face and with left gathering up fold of skirt
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, draped, standing left, with right hand drawing out fold of robe in front of face and with left gathering up fold of skirt
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος