Gudomlighet: Pannonia
Visa poster 1 till 20 från 20 resultater

objects: 17
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing facing, head left or right, holding vexillum and robe

objects: 20
Valör
Dupondius, As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // PANNONIA(in exergue or field) // S C (in field): Pannonia standing facing, head left or right, holding vexillum and robe
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing left, head right, holding robe and vexillum

objects: 2
Valör
Dupondius, As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing left, head right, holding robe and vexillum
Referens
RIC II Hadrian 1073 (as), RIC II Hadrian 1073 (dupondius)

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

object: 1
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

objects: 35
Datum
249 - 251
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Datum
249 - 251
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; the one on the left holds standard in left hand; the one on the right raises right hand
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, head left; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; between them, standard

object: 1
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in left hand; the one on the right raises right hand

objects: 2
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands before standard in centre

objects: 2
Datum
250 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands before standard in centre

objects: 14
Datum
249 - 251
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Frånsida
PANNONIAE S C: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Datum
250 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
HEREN TRV MES Q V DECIVS CAESAR: Bust of Herennius Etruscus, radiate, draped, right
Frånsida
PANONNIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, holding helmet in right hand and standard in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
C VAL HOST MES QVINTVS CAESAR: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing right, holding helmet in right hand and standard in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, diademed, veiled, draped, standing left, holding laurel-branch in right hand and ensign in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, diademed, veiled, draped, standing left, holding transverse ensign

object: 1
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE: Pannonia, draped, standing front, head right, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 5
Datum
283 - 286
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
PANNONIAE AVG: The two Pannoniae, draped, standing front, one facing right, one left, extending right hands, figure on left holding ensign
Visa poster 1 till 20 från 20 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod