Θεότητα: Nobilitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 185
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILIT AVG P M TR P XI IMP VIII COS V P P: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and stattuette of Minerva in extended left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and stattuette of Minerva in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and stattuette of Minerva in extended left hand

objects: 34
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and stattuette of Minerva in extended left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT P D: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS AVG P M TR P XI IMP VIII COS V P P S C: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS AVG P M TR P XI IMP VIII COS V P P S C: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT (P D): Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P S C: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILIT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P S C: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, standing front, head right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 206 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, standing right, holding sceptre in left hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed (?), right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand

objects: 19
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed (?), right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed (?), right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in extended left hand
Χρονολόγηση
A.D. 203 - A.D. 208
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 203 - A.D. 208
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GETA CAES PONT COS: Bust of Geta, draped, bare-headed, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and palladium in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος