Θεότητα: Mercury
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

objects: 3
Χρονολόγηση
34 - 35
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopia; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVI: Legend surrounding large S C

objects: 9
Χρονολόγηση
35 - 36
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVII: Legend surrounding large S C

objects: 12
Χρονολόγηση
36 - 37
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXIIX: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
81 - 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, right; caduceus behind
Οπισθότυπος
S C: Rooster right
Χρονολόγηση
81 - 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, left; caduceus behind
Οπισθότυπος
S C: Rooster right

objects: 8
Χρονολόγηση
81 - 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, draped, wearing winged petasus, right
Οπισθότυπος
S C: Winged caduceus

object: 1
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Mercury standing left, holding purse and caduceus

objects: 3
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mercury, right; caduceus and E behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P C MAMIL LIME TAN: Odysseus walking right to meet his pet Argos

object: 1
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS VESPASIANVS: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Bust of Mercury, draped, with caduceus, on left, and bust of Jupiter, diademed, on right; both surrounded by stars

objects: 6
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, laureate, drapery on left shoulder, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
173 - 174
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Bust of Marcus Aurelius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VII COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VII COS III: Mercury, wearing petasus and short cloak, standing front, head left, holding patera in extended right hand and caduceus in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing front, head left, holding purse in right hand and caduceus in left hand
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing front, head left, holding purse in right hand and caduceus in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding purse in right hand and caduceus in left hand; at feet, a cock, standing left

objects: 2
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding purse in right hand and caduceus in left hand; at feet, a cock, standing left

objects: 2
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Head of Marcus Aurelius, radiate, right
Οπισθότυπος
RELIG AVG IMP VI COS III S C: Mercury, wearing petasus and short robe, standing left, holding patera in right hand and caduceus in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
172 - 173
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXVII: Bust of Marcus Aurelius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IMP VI COS III S C RELIG AVG: Statue of Mercury, wearing petasus and short robe, standing front, head left, on base, holding purse in right hand and caduceus in left hand, within a tetrastyle temple; columns are telamons; the pediment is semicircular and contains, from left to right, tortoise, cock, ram, petasus, winged caduceus, and purse
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος