Θεότητα: Liber
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 40

objects: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TVRPILIANVS IIIVIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
AVGVSTO OB C S: Legend in two lines in oak-wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P PETRON TVRPILIAN IIIVIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch in right hand and sceptre in left

objects: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P PETRON TVRPILIAN IIIVIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TVRPILIANVS IIIVIR FERO|TVRPILIANVS IIIVIR FERON: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Legend above and below two laurel branches flanking oak-wreath; inside OCS

objects: 30; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TVRPILIANVS IIIVIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P PETRON TVRPILIAN III VIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F ARME CAPT: Armenian, wearing tiara and robe, kneeling right, extending both hands

objects: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P PETRON TVRPILIAN IIIVIR: Head of Liber, ivy-wreathed, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F ARME CAPT: Armenian, wearing tiara and robe, kneeling right, extending both hands

objects: 7
Χρονολόγηση
169 - 170
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG TR P XXIIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERAL AVG V COS III: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus up in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP II: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), wreathed, naked except for cloak over left arm, emptying oenochoe in right hand over panther, seated left, head right with open mouth, and holding garlanded thyrsus in left hand

objects: 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP III: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), wreathed, naked except for cloak over left arm, emptying oenochoe in right hand over panther, seated left, head right with open mouth, and holding garlanded thyrsus in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
194 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP IIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), wreathed, naked except for cloak over left arm, emptying oenochoe in right hand over panther, seated left, head right with open mouth, and holding garlanded thyrsus in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), standing front, head left, right hand on head (crowning himself?) and holding thyrsus in left hand; at feet, left, leopard

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), standing front, head left, right hand on head (crowning himself?) and holding thyrsus in left hand; at feet, left, leopard

objects: 3
Χρονολόγηση
197 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), standing front, head left, right hand on head (crowning himself?) and holding thyrsus in left hand; at feet, left, leopard
Χρονολόγηση
197 - 198
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP X: Bust of Septimius Severus, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
LIBERO PATRI: Bacchus (Liber), standing front, head left, right hand on head (crowning himself?) and holding thyrsus in left hand; at feet, left, leopard
Χρονολόγηση
202 - 210
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III LVDOS SAECVL FEC: Bacchus (Liber), wreathed, naked, on left, standing right, emptying oenochoe in right hand over panther, and holding thyrsus in left hand, and Hercules, naked, on right, standing left, holding club set on ground in right hand and lion-skin over left arm

objects: 3
Χρονολόγηση
202 - 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III LVDOS SAECVL FEC: Bacchus (Liber), wreathed, naked, on left, standing right, emptying oenochoe in right hand over panther, and holding thyrsus in left hand, and Hercules, naked, on right, standing left, holding club set on ground in right hand and lion-skin over left arm

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L SEPT SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
DIS AVSPICIB TR P II COS II P P S C: Hercules, naked, standing left, holding club in right hand and lion skin over left arm, and Bacchus, naked, standing left, holding cup in right hand and thyrsus in left hand; at feet of Bacchus, panther

objects: 7
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP II: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
DIS AVSPICIB TR P II COS II P P S C: Hercules, naked, standing left, holding club in right hand and lion skin over left arm, and Bacchus, naked, standing left, holding cup in right hand and thyrsus in left hand; at feet of Bacchus, panther

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP III: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
DIS AVSPICIB TR P II COS II P P S C: Hercules, naked, standing left, holding club in right hand and lion skin over left arm, and Bacchus, naked, standing left, holding cup in right hand and thyrsus in left hand; at feet of Bacchus, panther
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 40

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος