Θεότητα: Janus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 64 - A.D. 65
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
IANVM CLVSIT PACE P R TERRA MARIQ PARTA: Temple of Janus with closed doors
Χρονολόγηση
A.D. 64 - A.D. 65
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
IANVM CLVSIT PACE P R TERRA MARIQ PARTA: Temple of Janus with closed doors

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 65 - A.D. 66
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVGVSTVS: Head of Nero, laureate, right, with beard
Οπισθότυπος
IANVM CLVSIT PACE P R TERRA MARIQ PARTA: Temple of Janus with closed doors
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Janus, beardless
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST ROMA: Jupiter and Victory standing in quadriga right

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 121 - A.D. 123
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Janus standing front, faces left and right, holding sceptre

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 124 - A.D. 125
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III // S C (in field): Janus Quadrifons standing facing, faces left and right, holding sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 662, RIC II Hadrian 663

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III S C: Janus, standing front, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III S C: Janus, standing front, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, left
Οπισθότυπος
TR POT COS III S C: Janus, standing front, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XII IMP VIII COS V P P: Janus, standing front, leaning on sceptre in right hand, in distyle temple

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 186
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XI IMP VII COS V P P S C: Janus, half-draped, standing front on low base, holding long sceptre nearly vertical in right hand and resting left hand on hip, within a distyle shrine with curved roof

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 186
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XI IMP VII COS V P P S C: Janus, half-draped, standing front on low base, holding long sceptre nearly vertical in right hand and resting left hand on hip, within a distyle shrine with curved roof

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 193
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG: Head of Pertinax, laureate, right
Οπισθότυπος
IANO CONSERVAT: Janus, with two heads facing left and right, draped, standing front, holding sceptre in right hand and resting left hand on hip

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA PIVS AVG BRIT: Head of Geta, laureate, bearded, right
Οπισθότυπος
TR P III COS II P P: Janus, two-headed, standing front, looking left and right, naked to waist, drapery over left arm, holding sceptre (or spear) in right hand and thunderbolt in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 268
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS PIVS FEL AVG: Bust of Gallienus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IANO PATRI: Janus, standing, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος