Gudomlighet: Hilaritas
Visa poster 1 till 20 från 116 resultater

objects: 25
Datum
120 - 121
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Frånsida
P M TR P COS III // HILAR / P R (in field): Hilaritas, veiled, standing facing, adjusting veil with both hands

objects: 29
Datum
128 - 129
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Frånsida
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas, rarely naked to waist, standing left, holding palm and cornucopia; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively

objects: 16
Datum
128 - 129
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Frånsida
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas, rarely naked to waist, standing left, holding palm and cornucopia; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively
Datum
128 - 129
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, left
Frånsida
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas standing left, holding palm and sceptre; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively

object: 1
Datum
128 - 129
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, right
Frånsida
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas standing left, holding palm and sceptre; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively
Datum
140 - 144
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
COS DES II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Datum
145 - 160
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Datum
145 - 160
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Datum
145 - 160
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Frånsida
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
145 - 160
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Frånsida
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Datum
145 - 160
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Datum
145 - 160
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, cuirassed, right
Frånsida
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left
Datum
140 - 144
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left
Datum
140 - 144
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae
Datum
140 - 144
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

object: 1
Datum
140 - 144
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

objects: 2
Datum
140 - 144
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

objects: 8
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, on ground in right hand and cornucopiae in left
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, on ground in right hand and cornucopiae in left

objects: 8
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left
Visa poster 1 till 20 från 116 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod