Θεότητα: Hilaritas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 116

objects: 25
Χρονολόγηση
120 - 121
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // HILAR / P R (in field): Hilaritas, veiled, standing facing, adjusting veil with both hands

objects: 29
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas, rarely naked to waist, standing left, holding palm and cornucopia; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively

objects: 16
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas, rarely naked to waist, standing left, holding palm and cornucopia; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas standing left, holding palm and sceptre; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively

object: 1
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
HILARITAS P R // COS III (in exergue) // S C (in field): Hilaritas standing left, holding palm and sceptre; flanking her, male and female children grasping her palm and dress respectively
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
COS DES II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Οπισθότυπος
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Οπισθότυπος
COS II: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, standing left, holding palm and cornucopiae

objects: 8
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, on ground in right hand and cornucopiae in left
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, on ground in right hand and cornucopiae in left

objects: 8
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HILARITAS S C: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 116

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος