Θεότητα: Hercules
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 576

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Bust of Young Hercules, diademed, right, with lion's skin and club
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
34 - 35
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopia; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVI: Legend surrounding large S C

objects: 9
Χρονολόγηση
35 - 36
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVII: Legend surrounding large S C

objects: 12
Χρονολόγηση
36 - 37
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXIIX: Legend surrounding large S C
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
HERCVLES ADSERTOR: Bust of Hercules, bearded and laureate, right
Οπισθότυπος
FLORENTE FORTVNA P R: Fortuna standing left, holding wreath in right hand and cornucopia in left

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

objects: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

object: 1
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
DACICVS COS IIII P P: Hercules standing

objects: 4
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

objects: 33
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

objects: 5
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Bust of Trajan, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

object: 1
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Bust of Trajan, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
101 - 102
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA TRAIANVS AVG GER DACICVS: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS V P P: Hercules, naked, standing front on low base, holding club downwards in right hand and lion-skin over left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC: Hercules, naked, standing left, holding club and lion's skin; altar front

object: 1
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Hercules, naked, standing left, holding club and sacrificing over altar

objects: 7
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Hercules, naked, standing front on low base, head right, holding club in right hand and lion-skin over left arm

object: 1
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S C: Hercules, naked, standing front on low base, head right, holding club in right hand and lion-skin over left arm

objects: 25
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GERM: Bust of Hercules, diademed, right, wearing lion-skin
Οπισθότυπος
S C: Club upright

objects: 3
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA TRAIAN AVG GER: Bust of Hercules, diademed, right, wearing lion-skin
Οπισθότυπος
S C: Club upright
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 576

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος