Θεότητα: Germania
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 62
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG: Bust of Domitian, laureate and draped, left
Οπισθότυπος
P M TR POT III IMP V COS X P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 5
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
GERMANIA CAPTA S C: German captive, hands tied, head left, standing right by trophy of helmet, shield, cloak; Germania seated left; various arms around

objects: 3
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S C: Victory standing right, resting foot on helmet, inscribing DE GER on shield attached to trophy; Germania seated right

objects: 3
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
S C: German captive seated left of trophy; Germania seated right

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENSORIA POTESTAT P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENSORIA POTESTAT P P: Germania seated right on shield; broken spear below
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POTES P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POTES P P: Germania seated right on shield; broken spear below
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POT P P: Germania seated right on shield; broken spear below
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P IIII: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POT P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P V: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POT P P: Germania seated right on shield; broken spear below

object: 1
Νομισματική αξία
5 Denarius
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR POT V: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP VIIII COS XI CENS POT P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 5
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
GERMANIA CAPTA S C: Trophy flanked on left by Germania seated left, head on arm, and on right by German captive standing right, head left, left hand on shield

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S C: Victory standing right, resting foot on helmet, inscribing DE GER on shield attached to trophy; Germania seated right

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P V: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XI COS XI CENS P P P: Germania seated right on shield; broken spear below

objects: 3
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS PER P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
GERMANIA CAPTA S C: Trophy flanked on left by Germania seated left, head on arm, and on right by German captive standing right, head left, left hand on shield

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS PER P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S C: Victory standing right, resting foot on helmet, inscribing DE GER on shield attached to trophy; Germania seated right

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P V: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XI COS XII CENS P P P: Germania seated right on shield; broken spear below

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P V: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII COS XII CENS P P P: Germania seated right on shield; broken spear below
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VI: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII COS XII CENS P P P: Germania seated right on shield; broken spear below
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 62

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος