Gudomlighet: Genius
Visa poster 1 till 20 från 1803 resultater
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 3
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 8
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 18
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, left
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, left; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
62 - 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Visa poster 1 till 20 från 1803 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod