Gudomlighet: Genius
Visa poster 1 till 20 från 1804 resultater
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 3
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 13
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, left
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, left; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Datum
AD 62 - AD 68
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Frånsida
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Visa poster 1 till 20 från 1804 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedeity_facet:"Genius"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA