Gudomlighet: Feronia
Visa poster 1 till 8 från 8 resultater
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERON|TVRPILIANVS IIIVIR FERO: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
AVGVSTO OB C S: Legend in two lines in oak-wreath
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERON|TVRPILIANVS IIIVIR FERO: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch in right hand and sceptre in left

objects: 2
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERO|TVRPILIANVS IIIVIR FERON: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch in right hand and sceptre in left

objects: 2
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
P PETRON TVRPILIAN IIIVIR FERO: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch in right hand and sceptre in left

object: 1
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERO|TVRPILIANVS IIIVIR FERON: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend above and below two laurel branches flanking oak-wreath; inside OCS

objects: 20; skattfynder: 6
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERON|TVRPILIANVS IIIVIR FERO: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
P PETRON TVRPILIAN IIIVIR FERO: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

objects: 3
Datum
19 B.C. - 4 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
TVRPILIANVS IIIVIR FERO|TVRPILIANVS IIIVIR FERON: Bust of Feronia, diademed, draped, right
Frånsida
CAESAR DIVI F ARME CAPT: Armenian, wearing tiara and robe, kneeling right, extending both hands
Visa poster 1 till 8 från 8 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod