Θεότητα: Diana
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 158

object: 1
Χρονολόγηση
15 BCE - 13 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 6; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
15 BCE - 13 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 3
Χρονολόγηση
15 BCE - 13 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP X SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICILI: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

object: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 2
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, in tunic, standing at angle to left, leaning right hand on spear and holding bow in left; dog left

objects: 4
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 12
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

object: 1
Χρονολόγηση
11 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right
Χρονολόγηση
7 BCE - 6 BCE
Νομισματική αξία
4 Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XV SICIL: Diana, draped, advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 2
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Bust of Diana, draped, right, with quiver
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Legend in architrave of temple; inside, military trophy on naval base; triskelis in pediment

objects: 12
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS TRO IIIVIR: Bust of Diana, diademed, right; behind, quiver

objects: 9
Χρονολόγηση
41 - 42
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
DIAN EPHE: Temple of Diana of Ephesus, four columns, statue in center, right

objects: 6
Χρονολόγηση
50 - 51
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA: Head of Claudius, laureate, right, and Agrippina the Younger, bare, jugate, left
Οπισθότυπος
DIANA EPHESIA: Cultus-statue of Diana Ephesia

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
AVG DIVI F P P: Head of Augustus, radiate, right
Οπισθότυπος
IMP XII SICIL: Diana advancing right, holding bow in left hand and drawing arrow from quiver with right

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PONT MAX TR P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
COS II DESIGN III P P: Diana, wearing short tunic, running right, with right hand drawing arrow from quiver on back and holding bow in left; behind her on right, a dog, running right

objects: 2
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GERM: Bust of Minerva, helmeted, right
Οπισθότυπος
S C: Diana walking right, drawing arrow from her quiver
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 158

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος