Gudomlighet: Constantinopolis
Visa poster 1 till 20 från 551 resultater

objects: 44
Datum
330 - 331
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 32
Datum
330 - 331
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 7
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 26
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

object: 1
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 9
Datum
333 - 334
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 4
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

object: 1
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 42
Datum
330 - 331
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 111
Datum
330 - 331
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 101
Datum
332 - 333
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 49
Datum
332 - 333
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 46
Datum
333 - 334
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 28
Datum
333 - 334
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 4
Datum
335 - 337
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Treverer
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 15
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 7
Datum
330 - 331
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 3
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 6
Datum
332 - 333
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Frånsida
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield
Visa poster 1 till 20 från 551 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod