Θεότητα: Clementia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS…: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XII COS IIII CLEM: Clementia, standing left, holding patera and raising skirt

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 195 - A.D. 197
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAE D CLO SEP ALB AVG: Head of Clodius Albinus, laureate, right
Οπισθότυπος
CLEMENTIA AVG COS II: Clementia, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS III P P: Clementia (?), draped, seated left, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 268
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, laureate, right
Οπισθότυπος
CLEMENTIA TEMP: Clementia, draped, standing left, leaning on column, holding sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος