Gudomlighet: Ascanius
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

object: 1
Datum
140 - 144
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS AVGVSTVS PIVS: Bust of Antoninus Pius, laureate, with aegis on left shoulder, right
Frånsida
P P TR P COS III S C: Aeneas, advancing right, carrying Anchises on left shoulder and holding Ascanius by the hand

object: 1
Datum
140 - 144
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Frånsida
S C: Aeneas, advancing right, carrying Anchises on left shoulder and holding Ascanius by the hand
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod