Θεότητα: Apollo
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 206

objects: 5
Χρονολόγηση
15 B.C. - 13 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP X ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 25; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
15 B.C. - 13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP X ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand
Χρονολόγηση
15 B.C. - 13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP X ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 2; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII ACT: Apollo standing left, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII: Apollo standing right, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII: Apollo standing right, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 6; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP XII: Apollo standing right, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
IMP XII: Apollo standing right, holding plectrum in right hand and lyre in left hand

objects: 24; «θησαυροί»: 17
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Rostral column with prows of ships; on top, statue of Octavian

objects: 21; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Octavian, veiled and draped, driving a yoke of oxen right, whip in left hand
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT IIX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTIST VETVS IIIVIR APOLLINI ACTIO: Apollo, laureate, standing left, in long robes, on platform between two anchors, holding patera and lyre

objects: 2; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
16 B.C. - 15 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVGVS TR POT IIX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
C ANTISTI VETVS IIIVIR APOLLINI ACTIO: Apollo, laureate, standing left, in long robes, on platform between two anchors, holding patera and lyre
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, laureate, right; lyre behind
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn left, holding globe with attached rudder; cornucopia above
Χρονολόγηση
A.D. 85
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DOMIT AVG GERM COS XI: Bust of Apollo, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Lyre

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 85
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DOMIT AVG GERM COS XI: Bust of Apollo, draped, right; branch right
Οπισθότυπος
S C: Lyre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 85
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP DOMIT AVG GERM COS XI: Bust of Apollo, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Tripod with cauldron around which is a snake
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 206

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος