Θεότητα: Annona
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 85

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing, left holding two corn-ears in right hand over modius with corn-ears, left: in left hand an anchor set on ground.

objects: 57
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears in right hand over modius with corn-ears, left; in left hand an anchor set on ground

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona standing left, holding two grain stalks in lowered right hand over modius and grain stalks; anchor on ground in left

objects: 21
Χρονολόγηση
A.D. 151 - A.D. 152
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XV: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears lowered in right hand and setting left hand on modius set on prow; rudder rests against prow.

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 151 - A.D. 152
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XV COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears lowered in right hand and setting left hand on modius set on prow; rudder rests against prow.

objects: 26
Χρονολόγηση
A.D. 152 - A.D. 153
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears downwards in right hand and resting left on modius set on prow, right
Χρονολόγηση
A.D. 153 - A.D. 154
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding corn-ears over modius and anchor

objects: 27
Χρονολόγηση
A.D. 153 - A.D. 154
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears downwards in right hand and setting left on modius set on prow, right

objects: 24
Χρονολόγηση
A.D. 154 - A.D. 155
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding two corn-ears downwards in right hand and resting left on modius set on prow. right
Χρονολόγηση
A.D. 155 - A.D. 156
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIX: Head of Antoninus Pius, laureate, left
Οπισθότυπος
COS IIII: Annona, draped, standing left, holding corn-ears and placing left hand on modius, set on vessel, half of which is seen

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 155 - A.D. 156
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XIX COS IIII: Annona, draped, seated, right on throne holding cornucopiae in both hands; at feet, right, modius and corn-ears

objects: 18
Χρονολόγηση
A.D. 156 - A.D. 157
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX COS IIII: Annona, draped, standing right, left foot on prow, holding rudder in right hand and modius in left
Χρονολόγηση
A.D. 156 - A.D. 157
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX COS IIII: Annona, draped, standing left, holding corn-ears and sceptre; at feet, modius

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 156 - A.D. 157
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX COS IIII: Annona, draped, seated right on throne, holding cornucopiae in both hands; at feet, modius and corn-ears

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, radiate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG S C: Annona, draped, standing, front, head right, holding corn-ears in right hand downwards over modius and corn- ears left and cornucopiae, tip turned outwards, in left: at right, prow of ship.

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 144
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG S C: Annona, draped, standing right, holding two corn-ears in right hand over modius and corn-ears and cornucopiae in left; at feet right, prow right

objects: 18
Χρονολόγηση
A.D. 150 - A.D. 151
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XIIII COS IIII ANNONA AVG S C: Annona, draped, seated, left on low seat, holding two corn-ears in extended right hand over modius with corn-ears and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 151 - A.D. 152
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT XV COS IIII ANNONA AVG S C: Annona, draped, seated, left on low seat, holding two corn-ears in extended right hand over modius with corn-ears and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 153 - A.D. 154
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG COS IIII S C: Annona, standing left, holding corn-ears and anchor; at feet, modius

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 156 - A.D. 157
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II: Head of Antoninus Pius, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX COS IIII S C: Annona, draped, standing right, holding rudder, vertical, on ground in right hand and modius with corn-ears on left knee in left: left foot advanced and set on prow, left knee bent
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 85

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος