Θεότητα: Africa
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 86
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Οπισθότυπος
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Οπισθότυπος
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Οπισθότυπος
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress; two javelins behind
Οπισθότυπος
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACR LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Οπισθότυπος
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Οπισθότυπος
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Q METELL SCIPIO IMP: Head of Africa, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST EPPIVS LEF F C: Hercules, naked, standing front, leaning on club and lion's skin

objects: 6
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
AFRICA: Africa, wearing elephant scalp, naked to waist, reclining left, placing hand on lion and leaning on basket

objects: 2
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
AFRICA: Africa, wearing elephant scalp, reclining left, holding scorpion and cornucopia, leaning on rocks with elbow; usually to left, basket of corn or fruits

objects: 69
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
AFRICA: Africa, wearing elephant scalp, reclining left, holding scorpion and cornucopia, leaning on rocks with elbow; usually to left, basket of corn or fruits
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
ADVENTVI AFRICAE: Hadrian standing right, raising hand in address and holding scroll; facing him, Africa, wearing elephant scalp, standing left, holding patera and corn ears; between them, altar; at foot of altar, bull

objects: 3
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG AFRICAE: Hadrian standing right, raising hand in address and holding scroll; facing him, Africa, wearing elephant scalp, standing left, holding patera and corn ears; between them, altar; at foot of altar, bull
Παραπομπή
RIC II Hadrian 315

objects: 2
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI AFRICAE: Hadrian standing left, holding scroll and raising kneeling Africa, wearing elephant scalp, holding corn ears; between them, corn ears

objects: 13
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
RESTITVTORI AFRICAE: Hadrian standing left, holding scroll and raising kneeling Africa, wearing elephant scalp, holding corn ears; between them, corn ears
Παραπομπή
RIC II Hadrian 322d
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
RESTITVTORI AFRICAE: Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Africa, wearing elephant scalp, holding corn ears; between them, corn ears
Παραπομπή
RIC II Hadrian 323h

objects: 9
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI AFRICAE: Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Africa, wearing elephant scalp, holding corn ears; between them, corn ears

objects: 14
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
AFRICA // S C (in exergue): Africa, wearing elephant scalp, reclining left, holding scorpion; usually to left, basket of corn or fruits

objects: 21
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
AFRICA // S C (in exergue): Africa, wearing elephant scalp, reclining left, holding scorpion; usually to left, basket of corn or fruits
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
AFRICA // S C (in exergue): Africa, wearing elephant scalp, reclining left, holding two cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, laureate, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG AFRICAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Africa, wearing elephant scalp, standing left, holding patera and corn ears; between them, altar, with bull usually at the base
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 86

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος