Θεότητα: Abundantia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 106
Χρονολόγηση
A.D. 96
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVGVST S C: Ceres seated left, holding corn-ears and torch facing Abundantia holding cornucopiae; modius center; prow behind
Χρονολόγηση
A.D. 96
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II DESIGN III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVGVST S C: Ceres seated left, holding corn-ears and torch facing Abundantia holding cornucopiae; modius center; prow behind

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 97
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVGVST S C: Ceres seated left, holding corn-ears and torch facing Abundantia holding cornucopiae; modius center; prow behind
Χρονολόγηση
A.D. 98
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Μικρά Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Abundantia seated left, holding sceptre

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS II P P: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 32
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 100
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 101 - A.D. 102
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS IIII P P: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right (sometimes with aegis) (sometimes draped and cuirassed)
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Abundantia, draped, standing left, holding corn-ears downwards in right hand over modius with corn-ears, left, and cornucopiae in left hand; to right, prow of ship

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right (sometimes with aegis) (sometimes draped and cuirassed)
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Abundantia, draped, standing left, holding corn-ears downwards in right hand over modius with corn-ears, left, and cornucopiae in left hand; to right, prow of ship

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Abundantia, draped, standing left, holding corn-ears downwards in right hand over modius with corn-ears, left, and cornucopiae in left hand; to right, prow of ship

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Abundantia, draped, standing left, holding corn-ears downwards in right hand over modius with corn-ears, left, and cornucopiae in left hand; to right, prow of ship
Χρονολόγηση
A.D. 103 - A.D. 111
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Abundantia standing right removing the contents of a cornucopiae

objects: 41
Χρονολόγηση
A.D. 112 - A.D. 114
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Bust of Trajan, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI ALIM ITAL: Abundantia, draped, standing front, head left, holding corn-ears over child standing at left side in right hand and cornucopiae in left; child standing front, head right and holds roll in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
TR P COS II P P S C: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II S C: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES TRAIAN AVG GERM P M: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II S C: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II S C: Abundantia seated right on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand

objects: 19
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 99
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II P P S C: Abundantia, seated left on throne, with cornucopiae as arms, holding vertical sceptre in right hand and resting left hand on fold of drapery over lap
Χρονολόγηση
A.D. 99
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M TR P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
COS II DES III P P S C: Abundantia seated left on chair with crossed cornucopiae, holding sceptre in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 106

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος