Θεότητα: Φορτούνα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 536

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, radiate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED (in exergue) // S C (in field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 537B

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PARTH F
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PART F: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 26
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 8
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS DES II // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 545

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 7
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS II // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 28
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS II // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 39
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // FORT RED (in exergue) // S C (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 18
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // FORT RED (in exergue) // S C (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 2
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 578

objects: 38
Χρονολόγηση
120 - 121
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Fortuna, standing left, holding rudder and cornucopia, usually leaning against column behind

objects: 8
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // FORT RED (in exergue): Fortuna, seated left, holding rudder (sometimes globe) and cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 76

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος