Θεότητα: Μινέρβα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 36

objects: 3
Χρονολόγηση
120 - 121
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Minerva Promachus (Palladium?) advancing facing, holding javelin and shield
Παραπομπή
RIC II Hadrian 111, RIC II Hadrian 68

objects: 16
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Minerva Promachus, fighting right, holding spear and shield

objects: 11
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Minerva standing left, holding patera over altar and spear

objects: 3
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Minerva standing left, holding spear; to left, olive tree; beneath tree, rabbit

object: 1
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Bust of Minerva, helmeted, right

objects: 10
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Bust of Minerva, helmeted, right

objects: 34
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in field): Minerva standing left, placing incense in candelabrum and holding vertical spear; on ground to right, shield containing snake; to left, candelabrum

objects: 5
Χρονολόγηση
125 - 127
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Minerva standing left, holding spear and shield

objects: 16
Χρονολόγηση
125 - 127
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
COS III // S C (in field): Minerva advancing right, holding spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
125 - 127
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COS III // S C: Ship, right
Οπισθότυπος
COS III // S C (in exergue): Ship, right

objects: 8
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
COS III: Minerva standing right holding spear and resting hand on shield

objects: 7
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
// S C (in field): Minerva Promachus advancing right, holding spear and shield

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Minerva standing left, holding Victory in one hand and spear and shield in the other hand
Παραπομπή
RIC II Hadrian 448
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRI POT COS DES II: Minerva standing left, holding Victory in one hand and spear and shield in the other hand
Παραπομπή
RIC II Hadrian 455
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
P M TR P IIII // COS III P P (in exergue): Jupiter standing facing, holding thunderbolt, to feet at right, eagle; Minerva standing right, holding spear and shield; Juno standing left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
P M TR P IIII // COS III P P (in exergue): Jupiter standing facing, holding thunderbolt, to feet at right, eagle; Minerva standing right, holding spear and shield; Juno standing left, holding patera and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in field): Minerva standing left, placing incense on candelabrum to left and holding spear; to right, shield with snake coiled on top
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in field): Minerva standing left, placing incense on candelabrum to left and holding spear; to right, shield with snake coiled on top
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side, shouldering sceptre
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Neptune standing right, resting foot on rock, holding trident; to right, Minerva standing left, touching tree; between them, olive tree with two serpents at foot; behind Minerva, shield

object: 1
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Neptune standing right, resting foot on rock, holding trident; to right, Minerva standing left, touching tree; between them, olive tree with two serpents at foot; behind Minerva, shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 36

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος