Θεότητα: Βένους
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and spear, resting on shield depicting Gorgon

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and spear, resting on shield depicting Gorgon
Παραπομπή
RIC II Hadrian 279g

objects: 4
Χρονολόγηση
137 - 138
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
VENERIS FELICIS: Venus seated left, holding Cupid and sceptre

objects: 16
Χρονολόγηση
137 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
VENERIS FELICIS: Venus seated left, holding Cupid and sceptre

objects: 8
Χρονολόγηση
128 - 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Venus Victrix standing right, holding spear and helmet; by feet, shield
Παραπομπή
RIC II Hadrian 412

objects: 46
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing right, arranging drapery and holding apple
Παραπομπή
RIC II Hadrian 396
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, arranging drapery and holding apple

objects: 11
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI // S C (in field): Venus standing right, arranging drapery and holding apple
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI // S C (in field): Venus standing right, arranging drapery and holding apple
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1045 (as), RIC II Hadrian 1045 (dupondius)

objects: 4
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI // S C (in field): Venus standing right, arranging drapery and holding apple
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1049 (as), RIC II Hadrian 1049 (dupondius)

object: 1
Χρονολόγηση
136 - 138
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI // S C (in field): Venus standing left, arranging drapery and holding apple
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1050 (as), RIC II Hadrian 1050 (dupondius)

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and resting hand on shield, set on cuirass and helmet, depicting Aeneas advancing right, carrying Anchises and leading Iulus
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and resting hand on shield, set on cuirass and helmet, depicting Aeneas advancing right, carrying Anchises and leading Iulus
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, right
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and resting hand on shield, set on cuirass and helmet, depicting Aeneas advancing right, carrying Anchises and leading Iulus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος