Gudomlighet: Serapis
Visa poster 21 till 40 från 59 resultater

objects: 2
Datum
AD 213
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVI COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 2
Datum
AD 214
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Datum
AD 215
Valör
Medallion
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Datum
AD 215
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Datum
AD 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 6
Datum
AD 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 7
Datum
AD 215
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 4
Datum
AD 215
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 216
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Datum
AD 216
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 10
Datum
AD 216
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 5
Datum
AD 216
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

objects: 5
Datum
AD 216
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 217
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 217
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Datum
AD 217
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand
Datum
AD 217
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 217
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 217
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing left, holding corn-ears in wreath (?) in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
AD 217
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XX COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Visa poster 21 till 40 från 59 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedeity_facet:"Serapis"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA