Gudomlighet: Salus
Visa poster 21 till 40 från 715 resultater

objects: 3
Datum
A.D. 71
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Datum
A.D. 71
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTI S C: Salus resting on column, right, feeding snake with patera

objects: 2
Datum
A.D. 72 - A.D. 73
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS IIII: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre
Datum
A.D. 72
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS II: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre
Datum
A.D. 72
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAESAR VESPASIAN IMP PON TR POT COS II: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

objects: 14
Datum
A.D. 73
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG CEN: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVG: Salus, draped, seated left, holding patera in extended right hand and resting left hand at side
Datum
A.D. 73
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP CEN: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
SALVS AVG: Salus seated left, holding patera

object: 1
Datum
A.D. 73
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
SALVS AVG: Salus seated left, holding patera

objects: 14
Datum
A.D. 73
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CEN: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVG: Salus seated left, holding patera
Datum
A.D. 73
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES VESP IMP PON TR POT COS II CENS: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Datum
A.D. 79
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VI: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
PRINCEPS IVVENTVTIS: Salus, draped, standing right, resting left arm on column, holding snake in right hand and feeds it out of patera in left

objects: 19
Datum
A.D. 79
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VI: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
PRINCEPS IVVENTVTIS: Salus, draped, standing right, resting left arm on column, holding snake in right hand and feeds it out of patera in left

object: 1
Datum
A.D. 79
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VI: Head of Domitian, laureate, left
Frånsida
PRINCEPS IVVENTVTIS: Salus, draped, standing right, resting left arm on column, holding snake in right hand and feeds it out of patera in left

objects: 3
Datum
A.D. 77 - A.D. 78
Valör
Sestertie
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Vespasian, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Datum
A.D. 77 - A.D. 78
Valör
Sestertie
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
T CAES IMP AVG F PON TR P COS VI CENSOR: Head of Titus, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
SALVS AVGVSTA S C: Salus seated left, holding patera and sceptre

objects: 4
Datum
A.D. 80
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
PRINCEPS IVVENTVTIS: Salus standing right, leaning on column, feeding snake with patera

objects: 3
Datum
A.D. 80 - A.D. 81
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, radiate, right
Frånsida
SALVS AVG S C: Salus seated left, holding patera

objects: 6
Datum
A.D. 80 - A.D. 81
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, radiate, left
Frånsida
SALVS AVG S C: Salus seated left, holding patera

object: 1
Datum
A.D. 80 - A.D. 81
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
CAESAR DIVI F DOMITIANVS COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Frånsida
PRINCEPS IVVENTVTIS: Salus standing right, leaning on column, feeding snake with patera

object: 1
Datum
A.D. 80 - A.D. 81
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Frånsida
SALVS AVGVST: Salus seated left, holding corn-ears and poppy
Visa poster 21 till 40 från 715 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod