Θεότητα: Remus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 82 από συνολικά 82

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 337 - A.D. 340
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
VRBS - ROMA: Bust of Roma, visored with crested helmet, wearing ornamental mantle, left
Οπισθότυπος
Wolf, standing left, suckling Romulus and Remus; above, two stars

objects: 20
Χρονολόγηση
A.D. 340
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
VRBS - ROMA: Bust of Roma, visored with crested helmet, wearing ornamental mantle, left
Οπισθότυπος
Wolf, standing left, suckling Romulus and Remus; above, two stars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 82 από συνολικά 82

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος