Gudomlighet: Neptune
Visa poster 21 till 40 från 106 resultater

objects: 5
Datum
AD 72 - AD 73
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
T CAES IMP VESP PON TR POT: Head of Titus, bearded, laureate, right
Frånsida
NEP RED: Neptune, naked except for cloak on left shoulder, standing left, right foot on globe, holding acrostolium in right hand and vertical sceptre in left

objects: 2
Datum
AD 70
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin

objects: 5
Datum
AD 70
Valör
Denarius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin

object: 1
Datum
AD 71
Valör
Aureus
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS III TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin
Datum
AD 70
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin and trident

object: 1
Datum
AD 70
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin and trident
Datum
AD 70
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin and trident
Datum
AD 70
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
COS ITER TR POT S C: Neptune standing left, resting foot on prow, holding dolphin and trident

objects: 2
Datum
AD 72 - AD 73
Valör
Aureus
Myntverk
Antioch of Pisidia
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
NEP RED: Neptune standing left, resting foot on globe, holding acrostolium and sceptre

objects: 5
Datum
AD 72 - AD 73
Valör
Denarius
Myntverk
Antioch of Pisidia
Åtsida
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
NEP RED: Neptune standing left, resting right foot on globe, holding acrostolium and sceptre

objects: 7
Datum
AD 72 - AD 73
Valör
Denarius
Myntverk
Antioch of Pisidia
Åtsida
T CAES IMP VESP PON TR POT: Bust of Titus, laureate and draped, right
Frånsida
NEP RED: Neptune standing left, resting right foot on globe, holding acrostolium and sceptre

objects: 4
Datum
AD 80 - AD 81
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
M AGRIPPA L F COS III: Head of Agrippa, wearing rostral crown, right
Frånsida
IMP T VESP AVG REST S C: Neptune standing left, holding dolphin in right and trident in left

objects: 2
Datum
AD 81 - AD 82
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska, Thrakien
Åtsida
M AGRIPPA L F COS III: Head of Agrippa, wearing rostral crown, left
Frånsida
IMP D AVG REST S C: Neptune standing left, holding dolphin in right and sceptre in left
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Frånsida
S C: Dolphin wrapped round anchor

object: 1
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Frånsida
S C: Dolphin
Datum
AD 81 - AD 161
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Bust of Neptune, bearded, right
Frånsida
S C: Dolphin wrapped round anchor
Datum
AD 98 - AD 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Neptune, laureate, right; trident on shoulder
Frånsida
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST L LVCRETI TRIO: Cupid riding dolphin right

object: 1
Datum
AD 98 - AD 117
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
MAG PIVS IMP ITER: Head of Pompey flanked by lituus and praefericulum
Frånsida
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST PRAEF CLAS ET ORAE MARIT EX S C: Anapias and Amphinomus carrying their parents; Neptune standing center

objects: 6
Datum
AD 119 - AD 122
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Head of Hadrian, laureate, right
Frånsida
P M TR P COS III: Neptune, naked except for cloak on shoulders, standing left, holding acrostolium and trident

object: 1
Datum
AD 119 - AD 122
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Head of Hadrian, laureate, right
Frånsida
P M TR P COS III: Neptune, naked except for cloak on shoulders, standing left, holding dolphin and trident
Visa poster 21 till 40 från 106 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedeity_facet:"Neptune"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA