Θεότητα: Mars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1382

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

object: 1; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
MAR VLT: Hexastyle domed temple, aquila between two standards inside

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
MAR VLT: Hexastyle domed temple, aquila between two standards inside

objects: 19; «θησαυροί»: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
MAR VLT: Hexastyle domed temple, aquila between two standards inside

objects: 7; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
MAR VLT: Hexastyle domed temple, aquila between two standards inside
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, laureate, left
Οπισθότυπος
MART VLTO: Hexastyle domed temple, aquila between two standards inside

objects: 2
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R IMP CAESARI: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R IMP CAESARI: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

objects: 4; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R IMP CAESARI: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

objects: 4
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

objects: 12; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

«θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SALVT ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SALVT ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

objects: 5
Χρονολόγηση
18 BCE - 17 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
S P Q R CAESARI AVGVSTO: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding vexillum in right hand and parazonium on left shoulder

objects: 23; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP: Head of Mars, in crested helmet, right
Οπισθότυπος
CAESAR: Circular shield depicting eight-rayed star, lying on spear and sword

objects: 16; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V PR RE CAES

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
L MESCINIVS RVFVS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, holding spear in right hand and parazonium in left, on pedestal inscribed S P Q R V PR RE CAES
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος