Θεότητα: Mars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1341 έως 1360 από συνολικά 1382

objects: 6
Χρονολόγηση
317 - 318
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA I-V-VENTVTIS: Mars, helmeted, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI-A IVVENTVTIS: Mars, helmeted, draped, cuirassed, chlamys draped across left shoulder, standing right, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear with left hand

objects: 8
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IV-VENTVTIS: Mars, helmeted, draped, cuirassed, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear with left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA I-VVENTVTIS: Mars, helmeted, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding vertical spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA I-VVENTVTIS: Mars, helmeted, draped, cuirassed, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear with left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA I-VVENTVTIS: Mars, helmeted, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear in left hand
Χρονολόγηση
318 - 319
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IV-VENTVTIS: Mars, helmeted, draped, cuirassed, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
318 - 319
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IV-VENTVTIS: Mars, helmeted, draped, cuirassed, chlamys draped across left shoulder, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed vertical spear with left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CO-NSERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CO-NSERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CO-NSERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing left, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing left, head right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing left, head right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 11
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, right
Οπισθότυπος
FVNDAT PACIS: Mars, helmeted, nude, chlamys flying, advancing right, head left, dragging captive by hair with right hand and holding trophy over left shoulder

objects: 3
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, right
Οπισθότυπος
FVNDAT PACIS: Mars, helmeted, nude, chlamys flying, advancing right, head left, dragging captive by hair with right hand and holding trophy over left shoulder

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing left, head right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing left, head right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1341 έως 1360 από συνολικά 1382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος