Gudomlighet: Libertas
Visa poster 21 till 40 från 400 resultater

objects: 5
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP AVGVSTVS: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP AVGVSTVS: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
Dupondius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing at angle to left, holding pileus in right hand and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
Dupondius
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing at angle to left, holding pileus in right hand and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Female figure, draped, standing at angle to left, extending right hand, and holding cornucopiae in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Lugdunum
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Female figure, draped, standing at angle to left, extending right hand, and holding cornucopiae in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
LIBERTAS P R: Libertas, draped, standing front, head left, holding pileus in right hand and extending left; corn-ears flanking

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP GALBA: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing front, head left, holding pileus in right hand and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing front, head left, holding pileus in right hand and extending left; corn-ears flanking

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA IMP CAES AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
LIB AVG S C R XL: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA IMP CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
LIBERT AVG S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA IMP CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
LIBERTAS AVGVS S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Visa poster 21 till 40 från 400 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod