Gudomlighet: Libertas
Visa poster 1 till 20 från 400 resultater

objects: 47
Datum
41 - 50
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP: Head of Claudius, bare, left
Frånsida
LIBERTAS AVGVSTA SC: Libertas, draped, standing front, holding pileus in right hand and extending left

objects: 78
Datum
50 - 54
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, left
Frånsida
LIBERTAS AVGVSTA S C: Libertas standing, to front, holding pileus in right and extending right hand
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Frånsida
MACRIAN LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Frånsida
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Karthago
Åtsida
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Frånsida
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS: Bust of Libertas, draped, right; hair knotted above neck
Frånsida
RESTITVTA P R: Pileus between two vertical daggers
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS P R: Bust of Libertas, draped, right; hair knotted above neck
Frånsida
RESTITVTA: Pileus between two vertical daggers

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS RESTITVTA: Bust of Libertas, draped, right, wearing necklace; hair looped above neck
Frånsida
S P Q R: Legend inscribed on shield within oak-wreath

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS RESTITVTA: Bust of Libertas, draped, right, wearing necklace; hair looped above neck
Frånsida
S P Q R: Legend inscribed on shield within oak-wreath

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS RESTITVTA: Bust of Libertas, draped and veiled, right; corn-ear in front
Frånsida
CONCORDIA: Concordia seated left, holding standard topped with small boar in right hand and caduceus in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
LIBERTAS RESTITVTA: Bust of Libertas, draped and veiled, right; corn-ear in front
Frånsida
MARS ADSERTOR: Mars standing front, head left, holding standards in right hand and shield in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS RESTITVTA: Head of Libertas, right; hair knotted
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left

objects: 4
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS RESTITVTA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS RESTITVTA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS RESTITVTA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and sceptre in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA AVG IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP AVG: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
LIBERTAS PVBLICA S C: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right and rod in left
Visa poster 1 till 20 från 400 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod