Θεότητα: Laetitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 201 έως 212 από συνολικά 212
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA FVND: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor or javelin in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and baton or anchor in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and baton or anchor in left hand

objects: 36
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right, or bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
LAETIT AVG or LAETITI AVG or LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor or baton in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F I AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and baton in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F I AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right, or bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETIT AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right, or bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETIT AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITI AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS PI FEL AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITI AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand

objects: 17
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right, or bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGVSTI: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor, javelin, rudder, or baton in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 201 έως 212 από συνολικά 212

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος