Θεότητα: Laetitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 212

object: 1
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA: Laetitia, draped, standing front, holding wreath in right hand and rudder set on ground in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, diademed, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing front, head left, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, sometimes double row of pearls, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing front, head left, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing front, head left, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, sometimes double row of pearls, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing front, head left, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing right, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, diademed, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing right, holding wreath in right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
186 - 187
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
LAET AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P: Laetitia, draped, standing left, holding branch in right hand and palm in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
184 - 189
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMM ANT P FEL AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIAE AVG: Laetitia, draped, standing left, holding corn-ears in right hand and rudder set on globe in left hand
Χρονολόγηση
179 - 192
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder in left hand

objects: 18
Χρονολόγηση
178 - 191
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder, set on globe, in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
178 - 191
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder, set on globe, in left hand
Χρονολόγηση
178 - 191
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
LAETITIA S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder, set on globe, in left hand

objects: 8
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG
Οπισθότυπος
LAETITIA TEMPOR COS II: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG: Head of Pertinax, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA TEMPOR COS II: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre set on globe in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTINAX AVG: Head of Pertinax, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA TEMPORVM COS II S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG: Head of Pertinax, radiate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA TEMPORVM S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES P HELV PERTIN AVG: Head of Pertinax, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA TEMPORVM COS II S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
202 - 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left or right, holding wreath in extended right hand and rudder in left hand
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and rudder in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 212

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος