Gudomlighet: Julus
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
PIETAS AVGVSTI S C: Pietas, draped and veiled, standing front, head left, left hand on chest, raising right hand above altar with relief of Aeneas, Achises, and Iulus; part of bull behind altar
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod