Gudomlighet: Honos
Visa poster 1 till 20 från 35 resultater

objects: 14; Skattfynd: 1
Datum
19 BCE - 4 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Frånsida
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch and sceptre

object: 1
Datum
19 BCE - 4 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Frånsida
AVGVSTO OB C S: Legend in two lines in oak-wreath

objects: 7; skattfynder: 4
Datum
19 BCE - 4 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M DVRMIVS III VIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS S C: Slow quadriga right, with round basket-like car and three grain stalks

objects: 13; Skattfynd: 1
Datum
19 BCE - 4 BCE
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAE AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 5
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right with aegis
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, left
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 2
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium

object: 1
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate and draped, right
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium

objects: 6
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Frånsida
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium
Datum
119 - 120
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Frånsida
PONT MAX TR POT COS III // S C (in field): Honos, standing right, stepping on globe, holding sceptre and cornucopia

objects: 12
Datum
119 - 120
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Frånsida
PONT MAX TR POT COS III // S C (in field): Honos, standing right, stepping on globe, holding sceptre and cornucopia

objects: 2
Datum
140 - 144
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HONOS: Honos, togate, standing left, holding branch in raised right hand and cornucopiae in left

objects: 10
Datum
140 - 144
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
HONOS: Honos, togate, standing left, holding branch in raised right hand and cornucopiae in left

objects: 10
Datum
140 - 144
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
COS DES II: Honos, draped, standing left, holding branch raised in right hand and cornucopiae in left

objects: 70
Datum
145 - 160
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Frånsida
COS II: Honos, togate, standing left, holding up branch in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Datum
145 - 160
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Frånsida
COS II: Honos, togate, standing left, holding up branch in right hand and cornucopiae in left

objects: 9
Datum
145 - 161
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Frånsida
HONORI AVG COS IIII S C: Honos, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and cornucopiae, tip turned away from body, in left
Visa poster 1 till 20 från 35 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod