Θεότητα: Hispania
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 49 από συνολικά 49

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Hispania standing left, holding patera and olive branch; between them, altar, usually with bull at the base

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; between them, rabbit

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; between them, rabbit
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing left, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; between them, rabbit
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing left, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; between them, rabbit
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from front
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIARE: Hadrian standing right, raising kneeling Hispania, holding olive branch; between them, rabbit
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania reclining left on rocks, holding branch; to left, rabbit

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 139
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA COS II S C: Hispania, towered, draped, standing, left, holding up crown in right hand and branch in left: at her feet, left, a rabbit

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Μάιντς
Εμπροσθότυπος
IMP C LAELIANVS P F AVG: Bust of Laelianus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPORVM FELICITAS: Hispania (or Tellus), draped, reclining left, holding branch; by her side, rabbit
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 49 από συνολικά 49

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος