Θεότητα: Gallia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 24 από συνολικά 24
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 269
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
RESTITOR GALLIAE or RESTITOR GALLIAR or RESTITOR GALLIAP: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and raising kneeling woman with left hand; woman turreted or helmeted, holding spear or cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 269
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
RESTITOR GALLIAE or RESTITOR GALLIAR or RESTITOR GALLIAP: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and raising kneeling woman with left hand; woman turreted or helmeted, holding spear or cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 269
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M CASS LAT POSTVMVS AVG or IMP C M CASS LAT POSTVMVS AG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITOR GALLIAE or RESTITOR GALLIAR or RESTITOR GALLIAP: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and raising kneeling woman with left hand; woman turreted or helmeted, holding spear or cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 271 - A.D. 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS AVG: Bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P[…] ALLIA REST: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, clasping hand of Gallia; Gallia, draped, seated left, holding spear
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 24 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος