Божество: Felicitas
Показване на записи от ХХ до 780, от общо 789 резултата

object: 1
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
VIRTVS CARAVSI: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding globe in right hand and shield in left hand
Реверс
FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
TEMP F or TEMP FELI or TEMP FELIC or TEMP FELICI or TEMP FELICITAS or TEMPORVM F or TEMPORVM FELI or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus or wreath in right hand and cornucopiae or caduceus in left hand

object: 1
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP C CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
TEMP F or TEMP FELI or TEMP FELIC or TEMP FELICI or TEMP FELICITAS or TEMPORVM F or TEMPORVM FELI or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus or wreath in right hand and cornucopiae or caduceus in left hand

objects: 2
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
TEMP F or TEMP FELI or TEMP FELIC or TEMP FELICI or TEMP FELICITAS or TEMPORVM F or TEMPORVM FELI or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus or wreath in right hand and cornucopiae or caduceus in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
TEMP F or TEMP FELI or TEMP FELIC or TEMP FELICI or TEMP FELICITAS or TEMPORVM F or TEMPORVM FELI or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus or wreath in right hand and cornucopiae or caduceus in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
TEMP F or TEMP FELI or TEMP FELIC or TEMP FELICI or TEMP FELICITAS or TEMPORVM F or TEMPORVM FELI or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus or wreath in right hand and cornucopiae or caduceus in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP CARAVSIVS AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
VAD IIC: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
293 - 296
Номинал
Антониниан
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS SEC: Felicitas, draped, standing left, holding sceptre or caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Дата
293 - 296
Номинал
Антониниан
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Реверс
TEMPOR FELICI or TEMPORVM FELICI or TEMPOR FELICITAS or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
293 - 296
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS SAECVLI: Felicitas, draped, standing left at altar, holding patera in right hand and caduceus in left hand

objects: 8
Дата
293 - 296
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Реверс
TEMPORA FELIC or TEMPORA FELICI or TEMPORA FELICIT or TEMPORA FELICITAS or TEMPORVM FELIC or TEMPORVM FELICI or TEMPORVM FELICIT or TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Дата
293 - 296
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C ALLECTVS P AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Реверс
TEMPORVM FELICI: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 5
Дата
283 - 286
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS TEMPORVM: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Дата
307 - 308
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C VAL MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Реверс
TEMPORV-M FELICITAS or TEMPORVM - FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, leaning on long caduceus with right hand and holding cornucopiae in left hand
Дата
307 - 308
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP MAXIMIANVS IVN AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
TEMPORV-M FELICITAS or TEMPORVM - FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, leaning on long caduceus with right hand and holding cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
307 - 308
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, right, seen from behind
Реверс
TEMPORV-M FELICITAS or TEMPORVM - FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, leaning on long caduceus with right hand and holding cornucopiae in left hand
Дата
307 - 308
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
TEMPORV-M FELICITAS or TEMPORVM - FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, leaning on long caduceus with right hand and holding cornucopiae in left hand
Дата
305 - 306
Номинал
Aуреус
Монетарница
Ticinum
Аверс
CONSTANTIVS P F AVG: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Реверс
FELICITAS AVGG NOSTR: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
305 - 306
Номинал
Aуреус
Монетарница
Ticinum
Аверс
CONSTANTIVS P F AVG: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Реверс
FELICITAS AVGG NOSTR: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
305 - 306
Номинал
Aуреус
Монетарница
Ticinum
Аверс
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Galerius, laureate, right
Реверс
FELICITAS AVGG NOSTR: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Показване на записи от ХХ до 780, от общо 789 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране