Θεότητα: Fecunditas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 76
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing left, holidng sceptre in right hand and infant in left arm
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, left
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated left on low seat between two children and holding a third child on lap

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELIC S C: Faustina, draped, standing left between four children and holding two infants in her arms

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, diademed, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELIC S C: Faustina, draped, standing left between four children and holding two infants in her arms

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELIC S C: Faustina, draped, standing left between four children and holding two infants in her arms

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, diademed, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head round head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELIC S C: Faustina, draped, standing left between four children and holding two infants in her arms
Χρονολόγηση
A.D. 161 - A.D. 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELIC S C: Faustina, draped, standing left between four children and holding two infants in her arms above whom are stars

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated right on low seat, nursing infant; before and behind her, a child standing

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated left on low seat, nursing infant; before and behind her, a child standing

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated right on low seat, nursing infant; before her, a girl standing; behind her, a boy standing

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated left on low seat, extending right hand to girl standing before her
Χρονολόγηση
A.D. 178 - A.D. 191
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and child in left arm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 178 - A.D. 191
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and child in left arm
Χρονολόγηση
A.D. 178 - A.D. 191
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and child in left arm
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child in her arms; a second child stands before her

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child in her arms; a second child stands before her
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing left, holding a child in her left arm; a second and third child stand on each side of her
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, standing left, holding a child in her left arm; a second and third child stand on each side of her
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated right on low seat, with child at breast; at her feet, a second child, in a cradle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child in her arms; a second child stands before her
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 76

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος