Gudomlighet: Dacia
Visa poster 41 till 42 från 42 resultater
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP C CLAVDIVS P F AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Frånsida
DACIA FELIX: Dacia, draped, standing left, holding staff surmounted by head of ass

object: 1
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
DACIA FELIX: Dacia, draped, standing left, holding staff surmounted by head of ass
Visa poster 41 till 42 från 42 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod